top of page
Sontech Logo

ARCHITECHTURE & DESIGN

Kontorsmiljöer och publika samlingslokaler, restauranger och storkök ställer ökande krav på ljudmiljöer med inredningselement som är både estetiskt tilltalande och ljuddämpande. Sontech har med sina unika material, och i samarbete med professionella designers, bidragit till att skapa innovativa och eleganta ljudlösningar.

Vi har lösningar lämpade för: 

 

  • Kontor

  • Terminalbyggnader

  • Möbler med akustikfunktion

  • Designade bullerskärmar för inomhus och utomhusbruk

bottom of page