top of page
Sontech Logo

KOMMERSIELLA FORDON

Kommersiella fordon genererar ljud som påverkar både förare, passagerare samt omgivande miljöer. De regleras därför av strikta ljuddirektiv- och regler. 

De ljudisoleringslösningar som efterfrågas ska vara robusta, brandsäkra samt tåla smuts och väta. Monterings- och servicetid är ytterligare faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid utformningen av en lösning.

Sontech har visat sig kunna leda utvecklingsprojekt inom akustikområdet till lyckade lösningar för:

  • Drivenheter

  • Kylenheter

  • Klimatsystem

  • Hjulhus

  • Inredningsdesign

  • Förarhytter

bottom of page