top of page
Sontech Logo

OM OSS

Sontech är ett specialiserat akustikföretag med fokus på bullerbekämpning. Vårt mål är att utveckla och tillverka akustiska lösningar för behagliga ljudupplevelser. Vi har ett eget utvecklingslaboratorium och en prototypverkstad där vi gör en stor del av arbetet från idé- och utvecklingsarbete fram till serieproduktion. Vi arbetar i nätverk tillsammans med akustikkonsulter och ledande experter inom aeroakustik. Vårt arbetsfält spänner över ett omfattande område. Från kompletta fordonssystem till små delkomponenter för såväl inomhus- samt utomhusmiljöer. Den gemensamma nämnaren är att dämpa oljud.

Hur vi utmärker oss​

  • Innovativa helhetslösningar på bullerproblem

  • Egen forskning och utveckling, ofta i samarbete med ansedda forskningscentra i Europa

  • Problemorienterade och materialneutrala lösningar

  • Korta och snabba beslutsvägar till leverans

  • Acustimet – egenutvecklad världsunik produktfamilj

  • Certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001

  • Godkänd som leverantör till krävande fordonstillverkare

  • Hög kundnöjdhet genom välstrukturerad bearbetning av kundbas och marknad

  • Pålitlig leverantör med 30 års närvaro på marknaden

bottom of page